ZZO-3

NZŘ – zkouška  ZZO 3

Kritéria pro zkoušku ZZO 3

 

1. Stáří psa minimálně 18 měsíců

2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZZO2.

3. Povelovou techniku uvádí ZŘ u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový.

    Pokud ZŘ uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

4. Při zkoušce se neprovádí prověření reakce na střelbu.

 

Náplň zkoušky ZZO 3

1. Ovladatelnost bez vodítka                                                                                   Z         10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV3

 

2. Sedni – Lehni – Vstaň (20 kroků před psovodem)                                                  P          10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV3

 

3. Odložení za chůze vsedě                                                                                     Z         10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV3

 

4. Štěkání psa (vleže 20 kroků před psovodem)                                                       P          10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV3

 

5. Plížení psa   (10 kroků)                                                                                         P          10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV3

 

6. Aport šplhem                                                                                                        Z         10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV3 (dřevěná činka psovoda bez určení hmotnosti)

 

7. Kladina vysoká (oběma směry)                                                                              Z         10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV3

Psovod vysílá psa a přivolává zpět

 

8. Vysílání psa                                                                                                          ZP       10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV3 (2x provedení, 50 kroků)

            Cvik se provádí v areálu, v rámci poslušnosti.

 

9. Přivolání psa před psovodem                                                                               Z         10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV3 – z vysílání 2x provedení)

 

10. Dlouhodobé odložení                                                                                         Z         10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV3 (psovod v úkrytu 50 kroků)

 

Celkem:                                                                                                                100 b. (70 b.)

 

 

Bodové posuzování dle Metodiky posuzování NZŘ  (bez střelby).

�                                                            

 

Bodové posuzování – dle Metodiky posuzování  NZŘ ZVV1 (bez střelby).