NZŘ-ZKOUŠKY

Úprava zkušebního řádu, organizování zkoušek - platnost od 1.července 2015 1. Národní zkušební řád rozšířen o zkoušky ZZO 1 – 3 stupně. Jedná se o zkoušky poslušnosti zkoušek ZVV l, ZVV 2 a ZVV 3 bez střelby, 
při účasti malých plemen se překážka 1 m vysoká snižuje na 40 cm.
 ZZO 1: poslušnost dle ZVV 1 ZZO 2: poslušnost dle ZVV 2 ZZO 3: poslušnost dle ZVV 3