ZVV2

 ZKOUŠKA VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU PSA DRUHÉHO STUPNĚ (ZVV 2)

 Kritéria pro zkoušku ZVV 2

  1. Stáří psa nejméně 16 měsíců.

  2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 1.

  3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

Náplň zkoušky ZVV 2, dosažitelné body

1. Stopa :
Stopa cizí, nejméně 500 krokům dlouhá, min.1 hodinu stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut.
  100 (70)
2. Poslušnost:        
a) ovladatelnost psa bez vodítka Z 10    
b) sedni-lehni-vstaň ( 1 krok před psovodem) Z 10    
c) za pochodu odložení vstoje Z 10    
d) štěkání psa (pes stojí 1 krok před psovodem) Z 10    
e) plížení psa u nohy psovoda (10 kroků) Z 10    
f) aport skokem (100 cm,činka psovoda 1kg - střelba) Z 10    
g) kladina vysoká (jedním směrem) Z 10    
h) vysílání psa (30 kroků) ZP 10    
ch) přivolání psa (pes sedá před psovoda) Z 10    
i) odložení psa (50 kroků) Z 10 100 (70)
3. Obrana :        
a) odhalení pomocníka        
- průzkum terénu (60x100 kroků,6 zástěn) ZP 10    
- vyštěkání pomocníka   10    
b) zajištění pomocníka        
- prohlídka a výslech pomocníka ZP 10    
- doprovod pomocníka (20 kroků) Z 10    
c) ochrana psovoda        
- přepadení psovoda při prohlídce Z 15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5    
d) samostatná činnost psa        
- zadržení pomocníka (100 kroků) ZP 15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5    
e) odolnost psa        
- útok na psa, 2 údery po zákusu ZP 15    
- ovladatelnost (pouštění)    Z 5 100 (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)     300 (210)

Článek 50. Připomínky k provádění zkoušky ZVV 2

  1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části " Metodika a provádění cviků ".

  2. Cvik přivolání psa ke mně se provádí z cviku vysílání psa, který se provádí na cvičišti.

  3. Průzkum se provádí v přírodním terénu 60 x 100 kroků nebo na zástěny na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků.

  4. Při zadržení pomocníka vybíhá psovod za psem ihned po vypuštění psa.

  5. Cvik odolnosti psa se přezkušuje samostatně na vzdálenost 20ti kroků.