ZZO-1

                                      NZŘ – zkouška  ZZO 1

Kritéria pro zkoušku ZZO 1

 

1. Stáří psa minimálně 14 měsíců

2. Účast na zkoušce nepodmiňuje úspěšné splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky

3. Povelovou techniku uvádí ZŘ u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový.

    Pokud ZŘ uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa

    jménem před povelem je možné pouze u cviků, u kterých ZŘ předepisuje či povoluje zvukový

    povel a to pouze jednou před zahájením cviku.

4. Při zkoušce se neprovádí prověření reakce na střelbu.

 

Náplň zkoušky ZZO 1

 

1. Přivolání za chůze k noze                                                                                     ZP       10 b.

Prováděcí ustanovení  dle  ZVV1

 

2. Chůze na vodítku                                                                                                 ZP       10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV1

 

3. Sedni – Lehni – Vstaň                                                                                         ZP       10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV1

 

4. Odložení za chůze bez vodítka vleže                                                                      ZP       10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV1

 

5. Štěkání na vodítku                                                                                               ZP       10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV1

 

6. Aport volný                                                                                                          ZP       10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV1 (dřevěná činka psovoda bez určení hmotnosti)

 

7. Skok vysoký                                                                                                         ZP       10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV1

 

8. Skok šplhem                                                                                                         ZP       10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV1

 

9. Kladina                                                                                                                 ZP       10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV1

 

10. Dlouhodobé odložení                                                                                         ZP       10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV1

 

Celkem:                                                                                                              100 b. (70 b.)

                                                                                                                                

Bodové posuzování – dle Metodiky posuzování  NZŘ ZVV1 (bez střelby).