ZZO-2

NZŘ – zkouška  ZZO 2

Kritéria pro zkoušku ZZO 2

 

1. Stáří psa minimálně 16 měsíců

2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZZO1.

3. Povelovou techniku uvádí ZŘ u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový.

    Pokud ZŘ uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

4. Při zkoušce se neprovádí prověření reakce na střelbu.

 

Náplň zkoušky ZZO 2

 

 

1. Přivolání                                                                                                                Z         10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV2 – z vysílání v závěru)

 

2. Chůze bez  vodítku                                                                                                  Z         10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV2

 

3. Sedni – Lehni – Vstaň (krok před psovodem)                                                              Z         10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV2

 

4. Odložení za chůze vestoje                                                                                         Z         10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV2

 

5. Štěkání před psovodem                                                                                            Z         10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV2

 

6. Plížení                                                                                                                   Z         10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV2

 

7. Aport skokem                                                                                                         Z         10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV2 (dřevěná činka psovoda bez určení hmotnosti)

 

8. Kladina vysoká jedním směrem                                                                                Z         10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV2

 

9. Vysílání                                                                                                                ZP         10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV2

 

10. Dlouhodobé odložení                                                                                            Z         10 b.

            Prováděcí ustanovení dle ZVV2

 

Celkem:                                                                                                                   100 b. (70 b.)

 

 

Bodové posuzování dle Metodiky posuzování NZŘ (bez střelby).

  100 b. (70 b.)

 

                                                                                                                                

Bodové posuzování – dle Metodiky posuzování  NZŘ ZVV1 (bez střelby).