Fotky vítězů výstavy voříšků a psů bez PP

29.06.2015 19:46

Vítězové výstavy v kategorii dospělí

Vítězové výstavy v kategorii děti

Maškarní

Pes šikula

Nejrychlejší překonání překážek a hod vuřtem :)

Nejrychlejší přivolání za stížených podmínek

Cena pes sympatie